Eerstvolgende vergadering: 12-09-2024

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag in kunt dienen, vragen wij eerst algemene informatie te verstrekken. Nadat u deze informatie heeft aangeleverd ontvangt u een email met een link. Deze link kan gebruikt worden om de werkelijke aanvraag in te dienen.

Volgende stap

Gegevens organisatie (1/2)

Gegevens organisatie (2/2)

Gegevens contactpersoon

Project

0 / 150

U ontvangt een email met de inloggegevens.

Sluit formulier

Het Honig-Laanfonds steunt de Zaanstreek

Wat steunen wij?

Wij steunen projecten op het gebied van sport, monumenten, cultuur en natuur in de Zaanstreek

Wij zijn er voor verenigingen, organisaties of instellingen uit de Zaanstreek (zie: Ons werkgebied) die zich bezighouden met cultuur, natuur, sport, ontspanning of een andere sociaal maatschappelijke activiteit. Zij kunnen subsidie aanvragen bij het Honig-Laanfonds wanneer er ondanks eigen inspanningen een financieel tekort is om een project uit te voeren.

Denk hierbij aan: verbeteringen aan een schoolplein, nieuwe toestellen voor een speeltuin, een niet-commercieel theaterprogramma, verbetering of vernieuwing van accommodaties voor een sportvereniging, exposities en activiteiten van een sociaal maatschappelijke of culturele instelling, nieuwe uniformen of instrumenten voor een muziekcorps, materialen voor een milieuvereniging, uitgaven met betrekking tot de Zaanse geschiedschrijving en Zaans monumenten behoud.

Over het fonds

De geschiedenis van Honig-Laanfonds

Er is altijd hard gewerkt in de Zaanstreek. Toch was het loon voor veel mensen geen vetpot. Cees Honig (1905-1974) werd in 1936 directeur bij de Honig fabrieken in Koog aan de Zaan. Hij was zeer betrokken bij de arbeiders die in het familiebedrijf werkten en deed van alles om ze rechtvaardig te belonen. Sommigen noemden hem daarom ook wel 'Rooie' Cees. Dat hij de medewerkers op waarde wist te schatten, blijkt uit de vele voorzieningen die hij voor ze bedacht. Goede ziekengeldregelingen en pensioenen zoals bij de Honig fabrieken kwam je toen weinig tegen. Hij voerde zelfs een winstaandeel in voor iedere werknemer. Het gevolg was dat arbeiders bij de Honig fabrieken heel trouw waren aan hun werkgever.

De waardering voor de arbeider werd Cees Honig niet alleen door zakelijke motieven ingegeven. Ook buiten de Honig fabrieken om ondersteunde hij opmerkelijke sociale initiatieven. In 1938 was hij mede oprichter van het Werkloosheidsfonds Zaanstreek. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij het Comité Leefbaarheid Zaanstreek dat onderzoek deed naar de vervuiling van de Zaan door de industrie. 

Een ander mooi bewijs van Cees zijn naastenliefde is de oprichting van het Honig-Laanfonds in 1952. Het fonds werd vernoemd naar Cees zijn moeder, mevrouw Honig-Laan, en ontving na haar overlijden een aanzienlijk legaat. Uit de beleggingen van het fonds komt jaarlijks een flink bedrag beschikbaar voor goede doelen in de Zaanstreek.

Een mooi bewijs van Cees Honig zijn naastenliefde is de oprichting van het Honig-Laanfonds in 1952

Ons werkgebied

Bij de oprichting van het Honig-Laanfonds in 1952 is bepaald dat alleen aanvragen uit de Zaanstreek in behandeling zullen worden genomen. Daarom neemt het Honig-Laanfonds alleen aanvragen in behandeling uit Zaandam, Assendelft, Wormerveer, Krommenie, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Oostzaan, Wormer, Jisp, Spijkerboor, Neck, West- en Oost- Knollendam en Westzaan.

Beweeg uw muis over de punten op de kaart om voorbeelden te zien van projecten die door het Honig-Laanfonds zijn gesteund.

Zaanstreek kaart

Voor u aanvraagt

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet

  1. Uw organisatie, instelling of vereniging is gevestigd in Zaandam, Assendelft, Wormerveer, Krommenie, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Oostzaan, Wormer, West- en Oost- Knollendam of Westzaan.
  2. U heeft geen structureel exploitatietekort en uw aanvraag heeft geen betrekking op uw normale exploitatie.
  3. U bent geen particulier, maar een vereniging, instelling of organisatie met een sociaal-maatschappelijk doel.
  4. Uw organisatie, instelling of vereniging kan aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om het project zelf te financieren. Desondanks is er een tekort.
  5. U heeft de afgelopen twee jaar geen subsidie van het Honig-Laanfonds gekregen.

 

Aanvragen

Subsidie aanvragen in drie stappen

Alle aanvragen die uiterlijk één dag voor 12-09-2024 zijn ingediend, worden de eerstvolgende vergadering in behandeling genomen.

Stap 1

1. Voorbereiden

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet.
Een volledige aanvraag bevat een projectplan, projectbegroting, dekkingsplan, financiële jaarstukken, uittreksel Kamer van Koophandel en statuten van uw organisatie.

Stap 2

2. Aanmelden

Heeft u alles verzameld?
Dan bent u klaar om zich aan te melden voor een subsidie aanvraag. Dit doet u door op de onderstaande knop te klikken.

Opstarten Subsidieaanvraag

Zodra u alle basisgegevens verstrekt heeft, ontvangt u een email met een link naar de aanvraagmodule.

Stap 3

3. Subsidie aanvragen

Via de toegezonden link komt u in de aanvraagmodule. Hier kunt u alle documenten uploaden.

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u hiervan een bericht. Uw aanvraag wordt de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld.