Eerstvolgende vergadering: 20-06-2024

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag in kunt dienen, vragen wij eerst algemene informatie te verstrekken. Nadat u deze informatie heeft aangeleverd ontvangt u een email met een link. Deze link kan gebruikt worden om de werkelijke aanvraag in te dienen.

Volgende stap

Gegevens organisatie (1/2)

Gegevens organisatie (2/2)

Gegevens contactpersoon

Project

0 / 150

U ontvangt een email met de inloggegevens.

Sluit formulier

Steun ons

Steun samen met ons projecten in de Zaanstreek

Wanneer u een speciale band met de Zaanstreek hebt, kunt u ons financieel steunen door te schenken of het fonds met een legaat of erfstelling te begunstigen.

Voor schenkingen en erfstellingen geldt als bijkomend voordeel dat uw gift eventueel fiscaal aftrekbaar is. De notaris kan u daar nader over informeren.

U kunt doneren op:
Honig-Laanfonds bankrekening IBAN NL88 ABNA 0589 9250 40.