Eerstvolgende vergadering: 20-06-2024

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag in kunt dienen, vragen wij eerst algemene informatie te verstrekken. Nadat u deze informatie heeft aangeleverd ontvangt u een email met een link. Deze link kan gebruikt worden om de werkelijke aanvraag in te dienen.

Volgende stap

Gegevens organisatie (1/2)

Gegevens organisatie (2/2)

Gegevens contactpersoon

Project

0 / 150

U ontvangt een email met de inloggegevens.

Sluit formulier

Organisatie en beleid

Bestuur

Het bestuur van het Honig Laan Fonds bestaat uit de volgende leden:

Guido Voss
- voorzitter
Leo Walraven
- secretaris
Wimke Hoogcarspel van Zanten
- penningmeester
Boudewijn de Kerf
- beheer vermogen
Marianne Monnier

Jelmer Poutsma

Joanne Zegers

Merel Kan

Tom GrootjenHet bestuur is onbezoldigd.


Financieel

Het vermogen van ons fonds wordt met zorg beheerd. Uit het rendement worden onze doelen gesteund. In het laatst afgesloten boekjaar (2022) is een bedrag geschonken van € 296.204,- onder te verdelen in:

Kunst en Cultuur:
81.850,-
Leefbaarheid en Milieu:
121.700,-
Zaanse geschiedenis en monumentenbehoud:
56.254,-
Sport:
36.400,-

Overzicht van baten en lasten (2022):

Rendement op vermogen
-1.764.579,-

Overige opbrengsten (rente)
-196,-
+
Totaal der baten
-1.764.775,-
Verstrekte bijdragen
296.204,-

Kosten beleggingen
59.959,-

Algemene kosten
25.039,-
+
Totaal der lasten
381.202,-
Totaal vermogensmutatie
-2.145.977,-

Wilt u de details inzien van onze ANBI aangifte van het vorige boekjaar dan kunt u deze hier downloaden.


Beleidsnota

In onze beleidsnota wordt omschreven hoe wij opereren en proberen wij zo goed mogelijk de criteria te benoemen voor toe en/of afwijzing. Download hier de beleidsnota.